HerbasPanevėžio apygardos teismai

Mokesčiai ir baudos


 

1. Teismo sąskaita, į kurią galima pervesti mokestį už Kupiškio rajono apylinkės teisme daromas kopijas:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT45 7182 9000 0034 5135

Gavėjo pavadinimas: Kupiškio rajono apylinkės teismas

Gavėjo kodas: 191446127

Mokėjimo paskirtis: „už kopijas“

AB Šiaulių bankas, banko kodas: 71800.

Pastaba. Už dokumentų kopijavimą gali būti sumokėta bet kuriame banke, įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, mokėjimo kvite nurodžius aukščiau pateiktus rekvizitus. Sumokėjus už dokumentų kopijavimą, mokėjimo kvito originalą būtina pateikti teismui. 

  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimas Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 75-2294; 2002, Nr. 9-313).

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1368 „Dėl ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų, teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 162-5908; 2011, Nr. 130-6172).

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1368 „Dėl Ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų, teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-12124).

 

2. Teismo sąskaita, į kurią galima atlikti pavedimą už paskirtą ekspertizę:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT95 4010 0434 0004 0053.

Gavėjo pavadinimas: Kupiškio rajono apylinkės teismas.

Gavėjo kodas: 191446127

Mokėjimo paskirtis: „už ekspertizę“.

AB DNB bankas, banko kodas: 40100.

Pastaba. Už paskirtą ekspertizę gali būti sumokėta bet kuriame banke, mokėjimo kvite nurodžius aukščiau pateiktus rekvizitus. Sumokėjus už paskirtą ekspertizę, mokėjimo kvito originalą būtina pateikti teismui. 

 

3. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos, į kurias galima pervesti žyminį mokestį ir valstybei priteistas bylinėjimosi išlaidas:

   

Gavėjo sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

LT78 7290 0000 0013 0151 72900 AB „Citadele“ bankas
  

Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

Gavėjo kodas: 188659752.

Mokėjimo paskirtis: „žyminis mokestis“, „bylinėjimosi išlaidos“ (nurodomas ir teismo pavadinimas)

Įmokos kodas: 5660.

SVARBU! Žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta:

1) mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei žyminį mokestį moka juridinis asmuo); 2) kitos šalies (atsakovo, skolininko ar kt.) vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei kita proceso šalis yra juridinis asmuo); 3) mokėjimo data; 4) įmokos kodas; 5) mokesčio suma; 6) mokėjimo paskirtis (nurodoma, kad mokamas žyminis mokestis, ir teismo pavadinimas).

Jei žyminį mokestį moka proceso šalies atstovas, mokėjimą patvirtinančiame dokumente, taip pat turi būti nurodomas ir atstovaujamos proceso šalies vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas.

Jei žyminis mokestis mokamas elektroniniu būdu, žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai teismui neteikiami, išskyrus atvejus, kai dėl techninių kliūčių teismas negali jų surasti Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazėje.

Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą rekomenduojama pateikti teismui.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVARBI INFORMACIJA ŽYMINIO MOKESČIO MOKĖTOJAMS


Įgyvendinant 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009, nuostatas, nuo 2016 m. sausio 1 d. buvo pereita prie SEPA bendros mokėjimų eurais erdvės, kredito pervedimų ir tiesioginio debeto, esančių Europos ekonominės erdvės šalyse. Atsižvelgiant į nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusius mokėjimų pavedimų pakeitimus, nebeliko galimybės, atliekant mokėjimo pavedimą banke, nurodyti Žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1240, nustatytų su žyminio mokesčio mokėjimu susijusių duomenų.

Atsižvelgus į tai, žyminį mokestį mokantiems asmenims rekomenduojama:

  • atliekant žyminio mokesčio pavedimą, mokėjimo pavedime nurodyti VMI įmokos kodą ir papildomoje skiltyje (daugelyje bankų vadinama „Unikalus mokėjimo kodas“) įrašyti informaciją, pagal kurią galima būtų nustatyti, už kokią bylą mokamas žyminis mokestis (tiek, kiek leidžiama nurodyti ženklų): 

1) dviejų skaičių teismo kodą (Kupiškio rajono apylinkės teismo kodas – 26);

2) kitos bylos šalies pavadinimą / vardą, pavardę (šie duomenys gali būti trumpinami tiek, kad būtų įmanoma identifikuoti asmenį);

3) jeigu žyminis mokestis mokamas už kitą asmenį (pavyzdžiui, advokatas moka už savo klientą), asmens, už kurį atliekamas mokėjimas, duomenis (vardas, pavardė / pavadinimas, (asmens) kodas), nurodyti mokėjimo pavedimo skiltyje (-yse) apie pradinį mokėtoją, o jei tokios galimybės nėra – aukščiau nurodytoje mokėjimo pavedimo papildomoje skiltyje „Unikalus mokėjimo kodas“;

  •  vengti bendrų mokėjimų už kelis asmenis (bylas);

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos, į kurias galima pervesti valstybei priteistas išlaidas už antrinės teisinės pagalbos suteikimą:

  

Gavėjo sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

LT78 7290 0000 0013 0151 72900 AB „Citadele“ bankas

 

Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

Gavėjo kodas: 188659752.

Mokėjimo paskirtis: „už antrinę teisinę pagalbą“.

Įmokos kodas: 5630.

Pastaba. Sumokėjus valstybei priteistas išlaidas už antrinės teisinės pagalbos suteikimą, mokėjimo kvito originalą būtina pateikti teismui. 

 

5. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos, į kurias galima pervesti Kupiškio rajono apylinkės teismo skirtas baudas dėl administracinių teisės pažeidimų, pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, taip pat paties Kupiškio rajono apylinkės teismo skirtas baudas nagrinėjant bylą administracinio proceso tvarka (t.y. administracines baudas, paskirtas teismo iniciatyva):

  

Gavėjo sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

LT78 7290 0000 0013 0151 72900 AB „Citadele“ bankas

  

Baudas už administracinius teisės pažeidimus taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose: AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose; per UAB „EVP“ interneto portaląwww.paysera.lt; SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose; UAB „Mažeikių butų ūkis“; UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX; UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose; per UAB „Viena Sąskaita“ interneto portalą https://vienasaskaita.lt/; UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose


Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

Gavėjo kodas: 188659752.

Mokėjimo paskirtis: „bauda už ...“.

Įmokos kodas: 1001.

Pastaba. Sumokėjus administracinę baudą, kvitą ar mokėjimo pavedimo originalą būtina pateikti institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą.

 

SVARBU ŽINOTI:

 

  • Baudos už administracinius teisės pažeidimus sumokamos atskiru mokėjimo nurodymu už kiekvieną pažeidimą.
  • Mokėjimo nurodyme būtina nurodyti:

- pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK). Jo neįrašius, suma bus įskaityta bendra Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka;

  • Sumokėjus baudą už administracinį teisės pažeidimą, kvitą ar mokėjimo pavedimo originalą būtina pateikti institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą.


 

 

6. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos, į kurias galima pervesti teismo skirtas baudas nagrinėjant bylą civilinio proceso tvarka:

 

Gavėjo sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

LT78 7290 0000 0013 0151 72900 AB „Citadele“ bankas

 

Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

Gavėjo kodas: 188659752.

Mokėjimo paskirtis: „bauda už...“.

Įmokos kodas: 6800.

 

7. Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos, į kurias galima pervesti teismo skirtas baudas nagrinėjant bylą baudžiamojo proceso tvarka:

 

Gavėjo sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

LT78 7290 0000 0013 0151 72900 AB „Citadele“ bankas

     

Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

Gavėjo kodas: 188659752.

Mokėjimo paskirtis: „bauda už...“.

Įmokos kodas: 6801.

 
8. Baudžiamojoje byloje paskirta įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą mokama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos surenkamąją sąskaitą:
 
Gavėjas: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gavėjo kodas: 188604955
Gavėjo sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0026 9468
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Mokėjimo paskirtis: Vardas, pavardė, asmens kodas. Būtina nurodyti asmens, kuriam paskirta baudžiamojo poveikio priemonė, vardą ir pavardę bei asmens kodą. Jei įmoką moka kitas asmuo, būtina nurodyti asmens, už kurį mokama, vardą, pavardę ir asmens kodą.
Pastaba. Įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą gali būti sumokėta bet kuriame banke, įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, mokėjimo kvite nurodžius aukščiau pateiktus rekvizitus.
Daugiau informacijos www.tm.lt/tm/nusikaltimufondas

Informaciją atnaujino: Kupiškio rajono apylinkės teismas
Informacija atnaujinta: 2016-03-02 15:01

TEISMO DARBO LAIKAS

IIV  8.0017.00

V      8.0015.45

Pietų pertrauka 12.0012.45

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS

I, III

 8.00–17.00

II, IV

 8.00–18.00

V

 8.00–15.45

Atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene

Artūras Jančys

Tel. (8 459) 52108 

El. paštas arturas.jancys@teismas.lt

KUPIŠKIO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS

Biudžetinė įstaiga
L. Stuokos-Gucevičiaus a. 10
LT-40130 Kupiškis

Tel. (8 459) 35277

Faks. (8 459) 35278

El. paštas

kupiskio.rajono@teismas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191446127

 
Viso apsilankė:6620334Šiandien:9360Dabar naršo:29